Tuloy Po Kayo

Ang pakay ng "Ang Tinig ni Padre Pio" ay paigtingin at pagtibayin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio sa lipunang Pilipino

Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng debosyon kay Padre Pio inaasahan namin na mapupunan kayo at ng iba pang pag-asa at debosyon.

Pati na rin ang pagbibigay ng isang ilaw ng pag-gabay sa ating lipunan na sinalanta ng kawalan ng paniniwala sa Diyos at ng katiwalian.

Sino Si Padre Pio?

Si Padre Pio ay isa sa pinakadakilang Santo sa mga nakaraang madaling panahon. Ang kanyang buhay ay puno ng paghihimala.

Siya ay tunay na isang apostol ng ating panahon. Maging sa kasalukuyan ang kanyang pamamagitan ay nakatutulong sa kanila na dumudulog sa kanya.

Inaanyayahan po namin kayo na panoorin ang aming video.

PRAYLE

Italyanong prayle
na Kaputsino

PARI

Nanilbihang pari ng
Simbahang Katoliko

STIGMATISTA

Nakaranas ng
stigmata

MISTIKO

Isang mistiko
ng Diyos

Makilahok sa aming apostolado

Tumulong at sumuporta sa pagpapalaganap at
pagkakakilanlan ng Ang Tinig Ni Padre Pio!

Ang Aming Hangarin

Kami ay isang samahan ng mga laykong Katoliko (The Philippine Crusade for the Defense of Christian Civilization, Inc.) na nagpulong at nagpasiya na isulong ang kilalang debosyon kay Padre Pio, isa sa mga pinakatanyag na Kristiyanong pigura noong ika-20 siglo.

Tayo ay di kailanman na pinapabayaan ng Diyos at walang anumang panahon na di nagkaroon ng santo. Si Padre Pio ay itinakda upang mabuhay sa ating panahon upang maging isang halimbawa para sa kaparian at sa ating mga mananampalataya.

Milyun-milyong mga tao ang dumulog sa kanya noong siya’y nabubuhay pa at matapos ng pagkamatay niya noong 1968 ay patuloy na nakatanggap ng kamangha-manghang espirituwal na tulong at biyaya mula sa kanya.

Ang pakay ng Ang Tinig Ni Padre Pio ay upang lalo pang makilala si Padre Pio sa Pilipinas at hikayatin ang mga tao na magtiwala dito upang maging taimtim sa kanilang pananampalataya sa Diyos.

San Padre Pio, ipanalangin mo po kami!

Halina, tulungan at suportahan ang pagpapalaganap at pagkakakilanlan ng Ang Tinig Ni Padre Pio!

Maging miyembro ka ng bukod-tanging grupo na mga “Alagad Sa Kalinga Ni Padre Pio“. Sa iyong kusang paglahok, inaasahan namin ang pagsang-ayon mo na magbigay ng donasyon o abuloy kada buwan upang matulungan at mapalawig ang aming apostolado.