Donate

Gawin pa ang hakbang na ito: Maging isa kang Alagad sa Kalinga ni Padre Pio!

Halina, tulungan at suportahan ang pagpapalaganap at pagkakakilanlan ng Ang Tinig Ni Padre Pio!

Maging miyembro ka ng bukod-tanging grupo na mga Alagad Sa Kalinga Ni Padre Pio.  Sa iyong kusang paglahok, inaasahan namin ang pagsang-ayon mo na magbigay ng donasyon kada buwan upang matulungan at mapalawig ang aming apostolado.

Basahin ang mga sumusunod na mga benepisyo na mapapakinabangan mo bilang miyembro.