Menu Close

Umorder  dito ng iyong larawan na binasbasan ng isang pari ng Alagad sa Kalinga ni Padre Pio.


ESPIRITUWAL NA BENEPISYO

  • Dapat tayong maglaan ng isang pirmihang lugar para kay Padre Pio sa lahat ng mga tahanan sa buong bansa, upang maantig at magbalik loob ang ating mga puso, tulad ng ginawa niya nang siya’y nabubuhay pa.
  • Sinabi ni Padre Pio, "" Matapos akong mamatay, lalo pa akong mag-iingay kaysa sa ginagawa ko ngayon. "
  • Tulungan natin siyang ibalik-loob ang mga puso, gaya nang ginawa niya sa kanyang buhay.
  • Ipalaganap natin ang larawang ito sa lahat ng mga tahanan sa ating bansa!

"Ang sinumang nabubuhay sa pagkakawanggawa ay nabubuhay sa Diyos."

Ilagay ang iyong impormasyon sa ibaba
Marketing by