Menu Close

Ang Anyo ng Pagbabalik Loob sa Diyos

Mag-subscribe na ngayon sa channel ng Padre Pio: mag-click sa pindutan. Ang iyong pangalan ay idadagdag sa misa sa susunod na Biyernes.

Ito ang istorya ng pagbabagong buhay ng isang ginang ng mataas na lipunan, si Kondesa Luisa Vairo. Nanirahan sa Londres, bumisita siya sa San Giovanni Rotondo sa Italya upang alamin ang tungkol sa banal na padre na istigmatiko at sa malaon ay nanatili doon. Lahat ay nagbago ng makasalamuha niya si Padre Pio. Alamin ang mga kamangha-manghang himala na isinagawa ni Padre Pio.

Ang istorya ni Kondesa Luisa Vairo ay hango sa librong "Amazing Miracles of Padre Pio" ni Frank M. Rega.