Menu Close

Gawin pa ang hakbang na ito: Maging isa kang Alagad sa Kalinga ni Padre Pio!

Halina, tulungan at suportahan ang pagpapalaganap at pagkakakilanlan ng Ang Tinig Ni Padre Pio!

Maging miyembro ka ng bukod-tanging grupo na mga Alagad Sa Kalinga Ni Padre Pio.  Sa iyong kusang paglahok, inaasahan namin ang pagsang-ayon mo na maging donante ng buwanan upang matulungan at  mapalawig ang aming apostolado.

Basahin ang mga sumusunod na mga benepisyo na mapapakinabangan mo bilang miyembro.


MGA BENEPISYONG ESPIRITWAL


Sa pamamagitan ng pagiging Alagad sa Kalinga ni Padre Pio, at sa pamamagitan ng partisipasyon sa kanyang apostolado, 

mapapakinabangan mo ang maraming benepisyo nito :

1- Makakatanggap ka ng isa o higit pang mga larawan o medalya ni San Padre Pio, na maaari mong ilagay sa iyong bahay o ipamiigay sa iyong mga mahal sa buhay

2- Agad mong mapapakinabangan ang mga biyaya na ipinamahagi ng kabutihan at kagandahang loob ni Padre Pio sa mga miyembro ng kanyang espirituwal na pamilya.

3-   Ang iyong pangalan ay isasama din sa misa na ipagdidiwang para sa mga espesyal na pista ng Simbahan at pati doon sa mga nauugnay kay San Padre Pio (ang pagdiriwang ng kanyang kapanganakan, kamatayan, kanonisasyon, anibersaryo ng kanyang pagkakaroon ng stigmata, atbp.).

4-   Maaari mong ipadala ang iyong mga petisyon kay San Padre Pio sa pamamagitan ng paghuhulog namin nito sa post office box na nasa kapilya. Dadalhin namin ang iyong mga petisyon sa santuwaryo ni Padre Pio sa San Giovani Rotondo, Italya, kung saan matatagpuan ang buo pa niyang katawan.


5-   Tuwing Biyernes, isang misa ang ipagdiriwang para sa iyong mga intensyon bilang pagpapasalamat. Mga 55 hanggang 60 Misa ang ipinagdiriwang bawat taon.

6-   Magkakaroon ka ng eksklusibo at pribadong permiso para makapasok sa "Kapilya ni Padre Pio" (electronic site na ginagawa pa) upang isumite ang iyong mga kahilingan para sa mga espirituwal at materyal na grasya para sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay, at sa mga minamahal mo na sumakabilang buhay na. Ang iyong mga kahilingan ay dadalhin sa altar habang nagmi-misa. Pansamantala, maari kang mag-email muna sa amin sa: contact@st-padre-pio.fr


Ang sinumang nabubuhay sa pagkakawanggawa ay nabubuhay sa Diyos.

Sumali ka na sa amin ngayon at ikaw ay agad na maisasailalim sa proteksyon ni Padre Pio.


1.  Ilagay ang iyong mga detalye para ma-kontak ka namin   :

Ilagay ang iyong mga detalye
Marketing by

You can also deposit your monthly donations in our BDO current account: no. 010158001450 -  Account name: The Philippine Crusade for the Defense of Christian Civilization, Inc.

 No transaction fee within Metro Manila.
50 outside Metro Manila.

Maari mo ring ideposito ang inyong buwanang donasyon sa aming BDO current  account na: 010158001450.  Gamitin ang GCash sa pagdeposito. Panoorin kung papaano dito: 

Pangalan ng account: The Philippine Crusade for the Defense of Christian Civilization, Inc. -   Walang transaction fee sa Metro Manila. ₱50 sa labas (mga probinsya) ng Metro Manila

For local donors, you may also deposit donations to our bank account using the apps below. For monthly GCash deposit, you can set it up  as shown in the video: https://youtu.be/4BK9QM-MZys

For a deposit using PayMaya: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7_t62cpBpyc

Bank information for INTERNATIONAL donors:

Swift Code: BNORPHMM

Bank Name: BDO Unibank, Inc

Bank Address: 7899 MAKATI AVENUE, MAKATI, BDO CORPORATE CENTER

City: MANILA

Postal code: 0726

Branch Code: XXX

Branch name: BDO Unibank, Inc.

Ang Tinig ni Padre Pio is a campaign of The Philippine Crusade for the Defense of Christian Civilization Inc.
(SEC) Reg No. CN200513864 and the Bureau of Internal Revenue (BIR) TIN No. 243-890-744-000
P.O.Box 1517 Makati Central Post Office  ̶̶– 1255 Makati City, Metro Manila –Cell Phone: 0928-508-1428
Email - angtinignipadrepio@gmail.com