Menu Close

Ang Ospital na Itinaguyod sa Panalangin at Pagpapakasakit

Mag-subscribe na ngayon sa channel ng Padre Pio: mag-click sa pindutan. Ang iyong pangalan ay idadagdag sa misa sa susunod na Biyernes.

Dahil sa kaniyang pakikisalamuha sa libu-libong mga may sakit at kapansanan, ninais ni Padre Pio na magtayo ng ospital upang sila'y magamot at maginhawahan. Dama niya ang kanilang paghihirap at pagdurusa. Ngunit di ito naging madali.