Menu Close

Ang Manunumpa at Lapastangan

Mag-subscribe na ngayon sa channel ng Padre Pio: mag-click sa pindutan. Ang iyong pangalan ay idadagdag sa misa sa susunod na Biyernes.

Si Michele ay isang ateista at sosyalista na binansagang "mangiapreti." Isang katagang Italyano na na literal na nangangahulugang "priest eater o kumakain ng pari." Ang kataga ay ginagamit upang isalarawan at tukuyin ang isang taong galit sa mga paring Katoliko. Binisita siya ni Padre Pio sa kaniyang hurnuhan kung saan isang himala ang naganap.